трудова медицина

Трудова медицина в София – как да изберем СТМ

Търсите ли служба по трудова медицина в София (СТМ), която не само има отлични рецензии и препоръки, но също така предлага качествени услуги на разумна цена?

Какво представлява трудова медицина

Най-общо казано трудовата медицина представлява специализирано подразделение на клиничната медицина, което се фокусира върху областта на трудовото здраве.

Нейната главна функция е да предоставя здравни съвети на организации и личности, с цел поддържане на възможно най-високите стандарти за здраве и безопасност на работното място.

С какво се занимава трудовата медицина?

Трудовата медицина в България се занимава с подготовката на документация и изпълнението на задълженията на всеки собственик на юридическо лице, с цел той да е в съответствие с изискванията на Министерството на Труда и социалната политика и неговия контролен орган – Инспекцията по труда.

Трудовата медицина отговаря на изискванията на въведените международни стандарти. В тази връзка лекарите придобили съответната специалност трябва да притежават задълбочени познания по:

 • Клинични умения
 • Законодателство
 • Здраве и околна среда
 • Преценка на трудоспособност и интеграция на инвалиди
 • Токсикология
 • Разпознаване, оценка и контрол на риска
 • Подготовка за бедствия и аварии
 • Спешна медицина
 • Здраве и продуктивност (работоспособност)
 • Обществено здраве, здравен мониторинг и превенция на заболяванията
 • Управление и администрация на програми и проекти по трудова медицина

Също така, е важно за медицинските специалисти да продължат да се обучават и да бъдат в крак с последните тенденции и научни изследвания в областта на трудовата медицина. Само по този начин те ще могат ефективно да съдействат за подобряването на работната среда и опазването на здравето на работещите. Медицинските специалисти трябва да бъдат винаги информирани за новите методи и технологии, които могат да подпомогнат в профилактиката и лечението на професионалните заболявания.

Поддържането на постоянна комуникация с други специалисти от различни области е от съществено значение за успешната практика на лекарите в областта на трудовата медицина.

Такава интеграция и обмен на знания и опит може да доведе до значителни подобрения в работната среда и здравето на работещите. Сътрудничеството с психолози, инженери, хигиенисти и други специалисти може да разшири хоризонтите на медицинските специалисти и да помогне в намирането на иновативни подходи за решаване на проблемите, свързани с професионалното здраве.

Кой носи отговорност по ЗБУТ за трудовата медицина

Съгласно член 25 от Закона за здравеопазване и безопасни условия на труд, работодателите трябва да осигурят обслужване за своите работници от утвърдени служби по трудова медицина. Това означава, че при наемане на първия работник, работодателят трябва вече да има уговорени услуги за обслужването на своите служители от страна на службите по трудова медицина.

Когато става дума за състава на службите по трудова медицина, минималните изисквания включват наемане на лекар с магистърска степен по медицина и специализация в областта на трудовата медицина. Освен това, трябва да има лице с висше техническо образование и поне три години опит в областта на безопасността и здравето при работа. Също така, е необходимо да има технически специалист с поне средно образование в състава на службата по трудова медицина.

Важно е не само да се фокусира върху лечението на професионалните заболявания, но и върху предотвратяването им.

Превенцията и ранната диагностика са от съществено значение за подобряването на работната среда и защитата на здравето на работещите. Лекарите трябва активно да се ангажират с програми за наблюдение и скрининг, които могат да помогнат в предотвратяването на заболяванията, свързани с професионалната дейност.

Оценка